Visie

De gastouderopvang

Gastouderopvang Dit Ben Ik! is een kleinschalige en huiselijk opvang voor kinderen. Vanuit het antroposofische gedachtegoed nemen wij verschillende elementen mee in de manier waarop we onze opvang inrichten en vormgeven. Kinderen krijgen bij ons de ruimte en het vertrouwen om gelukkig zichzelf te kunnen en mogen zijn.  Ieder kind is immers uniek en beschikt over diens eigen talenten. Die uniekheid is ons uitgangspunt.

Onze kinderen zeggen: ‘Dit Ben Ik!’

Elk kind stapt de opvang binnen met: “Dit ben ik!”, en daar gaan wij van uit. We sluiten aan bij de belevingswereld en interesses van de kinderen. De opvang en omgeving van de kinderen wordt zo gecreëerd dat kinderen zich vrij en gezond kunnen ontwikkelen op alle niveaus (in fysiek, emotioneel en sociaal, geest/mentaal, ziel/ spiritueel). In begeleiding spreken wij een kind aan op het niveau dat net buiten diens bereik ligt, de zone van naaste ontwikkeling. Wij vragen ons steeds af: Wat heeft dit kind (van mij) nodig om een volgende stap te zetten? Op die manier leert een kind vanuit emotionele veiligheid met respect en ruimte voor autonomie. Het leert over zichzelf en leert zich verbinden met zichzelf en zijn/haar omgeving. In de opvang staan persoonlijke ontwikkeling en (zelf)bewustzijn centraal, zodat ieder kind vanuit een gezonde basis kan ontspruiten, zijn eigen weg kan gaan en tevoorschijn kan komen om diens unieke bijdrage te leveren aan de maatschappij. Want elk kind heeft de wereld iets te bieden!

Bewust in voeding en bewust met de natuur

Het respectvol leven in en met de natuur ondersteunt een gezonde ontwikkeling van kinderen. Dit uit zich binnen onze opvang onder meer in de keuzes die wij maken met betrekking tot voeding, verzorging en materialen. We doen en laten bewust dingen in het belang van het milieu, de natuur en het kind.

Zo maken we in de opvang bewuste en gezonde keuzes omtrent de voedingsmiddelen die we aanbieden. Wij kiezen voor volwaardige, gezonde en in de meeste gevallen ook biologische producten. Zo drinken wij uitsluitend water, (kruiden)thee of (geiten)melk. Soms een (vers) sapje. Als tussendoortjes kiezen wij voor groenten of fruit, soms uit eigen moestuin. Af en toe kiezen we voor iets anders zoals: rozijntjes, rijstwafels, nootjes en zelfgemaakte baksels (zonder suiker).

Wij ervaren een voorbeeldfunctie in gewoonte, gedrag en bezigheden; ook met betrekking tot omgang met natuur en milieu. We proberen bij te dragen aan het verkleinen van de afvalhoop. Wij scheiden het afval bewust met kinderen en gaan samen aan de slag in de tuin en moestuin.

Binnen de opvang komt het bewustzijn van natuur, milieu en het kind ook terug in de activiteiten die wij met kinderen doen en de materialen die we gebruiken. Elke dag zijn we buiten te vinden: spelend in de tuin, op ontdekking in de natuur,  of anders. Het liefst zijn we ‘live’ en ‘offline’!

Speelmaterialen die we binnen de opvang gebruiken zijn veelal bewust gekozen, met oog voor originaliteit, beweeglijkheid en duurzaamheid. We houden hierbij rekening met het soort, de herkomst, alsook het materiaal.

Sociale samenhang

Wij zijn een kleinschalige opvang waarin kinderen zich gezien mogen en kunnen voelen. Fijn is het wanneer we weten wat er in het leven van en rondom het kind speelt, thuis en op school. We hechten daarom veel waarde aan een goede relatie met ouders (en school). Kinderen voelen zich gedragen wanneer zij verbinding ervaren tussen de verschillende opvoeders. Door de sociale samenhang worden er minder overgangen ervaren door het kind, wat een stevige basis vormt zodat het dagelijks leven gewoon in een flow door kan gaan.

Samenwerking met ouders

Ouders staan aan de basis van het kind en diens ontwikkeling. Zij staan het meest dicht bij het kind en kennen hun kind het beste. Tevens zijn zij hun vertrouwelijke personen en bieden het kind houvast. Afstemming met de ouders vinden wij daarom heel belangrijk; een goede afstemming komt namelijk ten goede van het algeheel welbevinden en “Wel-Zijn” van het kind.

Wij communiceren graag in alle openheid op een informele manier met ouders en wisselen met regelmaat ideeën, gedachten en ervaringen uit. We houden graag de drempel laag.

Graag lopen wij een stukje mee op het pad van je kind. Wij begeleiden je kind graag op weg naar het vinden van diens eigen plek in het leven, in de samenleving, in de wereld.